استفاده و کارکرد پوکه معدنی چیست؟ جهت : شیب بندی پشت بام و کف طبقات ساختمان بسیار سبک و ارزان (دارای وزن حجمی ۵۰۰ الی ۷۰۰ کیلو گرم برمتر مکعب) شرایط سفارش پوکه معدنی در همدان و سایر استان ها قیمت ها مقطوع و به صورت نقد(واریزی) یا هنگام تحویل بار در محل تخلیه صورت […]