خلاصه نوع دیگری از سنگ پوکه معدنی، پوکه فندقی است ، این نوع سنگ پوکه به صورت متوسط در اندازه های ۱۶ تا ۲۰ میلیمتری ایجاد شده اند. دلیل تعریف انواع پوکه؛ بر اساس اندازه دانه های آن است! که می تواند کاربرد های متفاوتی نیز داشته باشد. پوکه فندقی [🌋] قروه به لحاظ کیفیت […]